Keuringsaanbod Ons totale keuringsaanbod

Keuringsaanbod

Medische keuringen kunnen om verschillende redenen uitgevoerd worden. Beroepsmatig worden er veel verplichte medische keuringen uitgevoerd, zoals duikerkeuringen, bodemsanneerderskeuringen of brandweerkeuringen. In bepaalde sectoren zijn periodieke bedrijfskeuringen onderdeel van de CAO en voor bepaalde beroepsgroepen zelfs verplicht om het beroep te mogen uitoefenen.  

Werkgevers zien steeds meer het belang van gezond en fit personeel. Om deze reden worden er ook vaker Preventief Medische Onderzoeken (PMO) aangeboden aan werknemers. Daarnaast verplicht de Arbowet (artikel 18) werkgevers om een PMO aan te bieden aan werknemers:

"De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken".

Werknemers mogen vervolgens zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de aangeboden PMO, tenzij dit binnen de branche verplicht is. Een PMO is een goede methode om de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen. In de uitgebreide rapportage die de deelnemers ontvangen, staan adviezen ter behoud of verbetering van de gezondheid. De werkgever kan een overzicht van de resultaten ontvangen maar deze resultaten zullen niet persoonlijk te herleiden zijn wegens de privacy van de werknemer.

Medprevent verricht alle medische keuringen tegen een zeer goede prijs. De verschillende medische keuringen zijn onder te verdelen in twee categorieën: 

Deze keuringen verrichten wij op onze keuringslocatie in Lippenhuizen maar kunnen vanzelfsprekend ook uitgevoerd worden op uw bedrijf, mits voorzien van een goed afgeschermde ruimte! Op aanvraag kunnen wij voor diverse keuringen ook terecht bij locaties in Hoogeveen en Groningen. In de uiteindelijke medische rapportage staat vervolgens precies vermeld hoe het met de gezondheid gesteld is.

Benieuwd naar de prijzen of wilt u een medische keuring laten inplannen? Neemt u dan contact met ons op via 0513-466217 of via keuringen@medprevent.nl. Wij staan u graag te woord!